Informatie :: Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden downloaden in PDF formaat.

U heeft hier het programma Acrobat Reader voor nodig. Bij 95% van de PC's is Acrobat Reader al geinstaleerd. Acrobat Reader is eventueel gratis te downloaden via: 
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

 Algemene voorwaarden PC Snelservice

De algmene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden